Integritetspolicy Hotel Lorensberg

Personuppgifter?

Personuppgifter är data som på ett eller annat sätt kan identifiera dig som person. Det kan vara uppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer, mail etc.

Personuppgiftsansvarig?

Hotel Lorensberg AB är ansvarig för behandlingen och lagringen av dina personuppgifter. Vill du kontakta oss angående vår personuppgiftshantering gör du det via info@hotel-lorensberg.se

Hur använder Hotel Lorensberg dina personuppgifter?

För att du ska kunna boka en hotellvistelse krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. De uppgifter som inhämtas vid bokningen anses vara en del av vårt kundavtal och kräver inget samtycke. Informationen som du lämnar är nödvändig för att vi skall kunna administrera din bokning och kommunicera med dig inför och efter besöket. För att i framtiden lättare och snabbare kunna hantera bokningar från våra kunder lagrar vi även dessa uppgifter i vårt bokningssystem efter er vistelse. I framtiden kan även de lagrade uppgifterna användas för att kommunicera med våra kunder i form av utskick angående erbjudanden m.m. Om du önskar att bli raderad ur vår databas efter din vistelse, kan du maila oss på info@hotel-lorensberg.se

Personuppgiftsincident?

Om Hotel Lorensberg får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen samt de kunder som blivit drabbade inom 72 timmar.

Registerutdrag?

Om du har bokat en vistelse eller tidigare bott hos oss har du rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig i vårt bokningssystem. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Kontakta info@hotel-lorensberg.se om du önskar ett registerutdrag.

Hotel Lorensberg, Göteborg, Sverige